Titta! Vad fult det blev!

Nu på hösten har vi haft kursen Visuell kommunikation del 3 där vi har fått jobba med en uppgift som heter material med historia. Uppgiften har gått ut på att experimentera med återvinning av material. Hur kan man omforma något som uppfattas som skräp till något användbart? Materialen mellan grupperna har varit väldigt varierande. Allt från motorrumsisolering och apelsinskal till kermaik och målarfärg. Delmoment två i kursen var att vi skulle producera en film relaterad till det material vi valt. Även här har resultaten varit väldigt skilda, nån grupp valde att göra en analog film, en annan gjorde stop-motion och en grupp valde att spela in en musikvideo. Resultatet från alla gruppet skulle sedan presenteras i form av en utställning. Här fick vi planera, bygga och ställa ut allt material själva. Efter presentationen så hölls en vernissage för resterande studenter, personal, familj och vänner.